Occ Voopoo DragX, DragS, Argus Pro, Argus, Pnp Tank

80,000370,000

COIL OCC VOOPOO PNP SERIES (VINCI, DRAG, ARGUS). Occ PnP của Voopoo hỗ trợ các dòng máy như là Drag X, Drag S, Argus 40, Argus X, Argus Pro, Argus Air, Vinci 40, Vinci X, Vinci Air , P22.

Gọi 0773605122 để tư vấn mua hàng